1px Płatności

Informacje ogólne

Klient przy składaniu zamówienia może wybrać jeden ze sposobów płatności:

  • płatność z odroczonym terminem - termin płatności i wysokość kredytu kupieckiego wynikają z zawartej z BRILUM Umowy o współpracy handlowej,
  • przedpłata - płatność przed odbiorem zamówionych produktów (z góry) przelewem tradycyjnym,
  • gotówką przy odbiorze osobistym - płatność we wskazanym przez BRILUM miejscu odbioru.

Płatność z odroczonym terminem

Płatność z odroczonym terminem dotyczy wyłącznie Klientów, którzy zawarli z BRILUM Umowę o współpracy w zakresie dystrybucji oferowanych produktów.

Termin płatności i wysokość kredytu kupieckiego wynikają ściśle z zapisów zawartych w Umowie o współpracy handlowej.

Realizacja zamówienia przy płatności z odroczonym terminem następuje w czasie 1 dnia roboczego po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez BRILUM.

Przedpłata

Przedpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy BRILUM w terminie 14 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Numer rachunku bankowego: RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 80 1750 0012 0000 0000 3708 7971

Numer rachunku do dokonania płatności podawany jest każdorazowo w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, po wyborze takiej formy płatności oraz na fakturze Pro-Forma.

Realizacja zamówienia przy płatności z góry następuje w czasie 1 dnia roboczego po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym BRILUM.

Jeśli zapłata nie wpłynie na konto BRILUM w terminie 14 dni roboczych, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany.

Płatność gotówką przy odbiorze osobistym

Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał opcję odbioru osobistego dokonuje płatności gotówką w miejscu odbioru produktów wskazanym przez BRILUM.

1px up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl