1px Polityka prywatności

Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji Profilu klienta, składania zamówienia lub zgłaszania reklamacji produktów są przetwarzane przez firmę BRILUM S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (05-520) przy ul. Wilanowskiej 1A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040145, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 951-00-54-560, numer REGON: 010935639, która jest administratorem danych osobowych.

Niezbędnym elementem procedury rejestracji Profilu klienta lub złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji Profilu klienta lub złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Platformie Sprzedaży Internetowej BRILUM 24 oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem Platformy Sprzedaży Internetowej BRILUM 24.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych).

Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku BRILUM wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych BRILUM lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie obligatoryjne. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie BRILUM stosownego oświadczenia Klienta, które może zostać przesłane na adres Platformy Sprzedaży Internetowej BRILUM24 np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail brilum@brilum24.pl.

W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newslettera, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych Produktów, tj. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Osmańska 2. W przypadku, gdy zapłata za zamówione produkty jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania, uzupełniana, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z BRILUM na adres: BRILUM S.A., ul. Wilanowska 1A, 05-520 Konstancin-Jeziorna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres brilum@brilum24.pl.

Dane osobowe Klientów przechowywane są przez BRILUM S.A. do czasu usunięcia konta na Platformie Sprzedaży Internetowej BRILUM 24. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie Klienta, ale również w przypadku wycofania przez Klienta zgody przetwarzanie jego danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych bądź zażądania przez Klienta ich usunięcia.

W systemie BRILUM S.A. pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Klienta transakcjach, których przechowywanie związane jest z np. z przysługującymi Klientowi roszczeniami np. z tytułu reklamacji, a także w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

1px up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl